Partners

Van der Ende Groep is partner van Dutch Greenhouse Delta (DGD), Plant Empowerment (PE), World Horti Center (WHC), Tomatoworld en AVAG. De tuinbouwsector wordt nationaal en internationaal op een professionele manier vertegenwoordigd door zowel DGD als ook het WHC en de AVAG. Door ons lidmaatschap zijn we verzekerd van actuele informatie en kennis binnen de tuinbouw sector. Zowel nationaal als internationaal. We borgen deze kennis bij onze specialisten. Het lidmaatschap van Plant Empowerment en de samenwerking met Tomatoworld geven ons noodzakelijke inzichten in duurzame tuinbouw en dragen hiernaast ook veel aan bij om deze stap te verbeteren en te versnellen.

Dutch Greenhouse Delta

Dutch Greenhouse Delta (DGD) heeft als doel de Nederlandse tuinbouwsector wereldwijd te promoten. DGD is de one-stop-shop voor complexe, grootschalige projecten op het gebied van food- en sierteeltvraagstukken in groeiende megasteden. Door samen te werken met Nederlandse state-of-the-art partners in de tuinbouw, brengen zij een geïntegreerde Fork2Farm-oplossing die een compleet ecosysteem biedt bestaande uit wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en de overheid.

Bekijk de website

Plant Empowerment

Bij Plant Empowerment zijn bedrijven, instituten, telers en organisaties aangesloten die gezamenlijk het doel hebben de ontwikkeling van duurzame teeltmethoden voor de mondiale tuinbouwsector te versterken en te versnellen. Dit doen de partijen door krachten te bundelen, kennis te delen en samen te werken aan integrale oplossingen voor een duurzame tuinbouw.

Bekijk de website

World Horti Center

World Horti Center (WHC) is hét kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid samen innoveren, verbinden, inspireren en kennis delen. Er is een nauwe samenwerking met het tuinbouwgerelateerd onderwijs dat binnen WHC wordt aangeboden. Op de jaarrond vakbeurs, waar Van der Ende Groep tevens aanwezig is met een eigen stand, bevindt zich een complete afspiegeling van techniek, toelevering, sierteelt en voedingstuinbouw.

Bekijk de website

Tomatoworld

Tomatoworld is een informatie- en educatiecentrum dat de grote waarde van de Nederlandse glastuinbouw zichtbaar maakt. Een inspirerende locatie waar kennis wordt gedeeld over innovaties en technologieën die bijdragen aan de oplossingen van het wereldvoedselvraagstuk. In de kas van Tomatoworld hebben wij als partner de mogelijkheid nieuw ontwikkelde klimaatbehandelingsoplossingen in een praktijkomgeving te testen en data te verzamelen voor optimalisatie.

Bekijk de website

AVAG

AVAG is de brancheorganisatie waar Nederlandse glastuinbouwbedrijven samenwerken op het gebied van integrated growing systems, componenten en bijbehorende service. AVAG behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden en ondersteunt hen op de gebieden kwaliteit, innovatie, internationalisering & arbeidsmarkt.

Bekijk de website