van der Ende Groep

Improving your business
0174 51 50 50

Verti-Fan praktijkervaringen 2010

Bevindingen van onafhankelijk teeltadviseur Krijn Buitelaar.

Ventilatoren
Op alle bedrijven is de uitblaasopening 40 cm boven het grondoppervlak. Op een paar bedrijven zijn
ventilatoren bijgeplaatst, vooral richting gevels. In het begin staat het toerental tijdelijk wat lager,
maar later draaien ze meestal op stand 4 of 5. Bij ventileren draaien bij sommigen de ventilatoren
door en bij anderen gaan ze tijdelijk uit op raamopening, temperatuur of luchtvochtigheid. In winter
en voorjaar draaien de ventilatoren meestal 24 uur per dag, maar in de zomer minder.

Luchtramen
Bij ventileren blijven de ventilatoren langer aan. De minimumraamopening is meestal dezelfde of soms
iets kleiner. Luchtramen knijpen om CO2 te sparen komt weinig voor. Het dichthouden van de ramen
na half augustus hangt samen met het soort gewas. Aardbeientelers willen juist kou binnenhalen.
Schermen
Bij de helft van de deelnemers gaan de ventilatoren uit als het scherm open gaat. Het scherm loopt in 10-20 minuten open.

Verwarmingsbuizen
De minimum buistemperatuur was in de winter en het voorjaar ongeveer 45-50 o C. Later werd vaak
een wat lagere minimum buistemperatuur gehandhaafd, maar bij één teler een hogere
buistemperatuur om de verdamping te stimuleren.

Temperatuur
Door de strenge winter was de horizontale temperatuurverdeling minder goed dan vorig jaar. Het
begin van de oogst was daardoor nog ongelijk. Later was de temperatuurverdeling goed.
Er wordt geen anderen temperatuur aangehouden i.v.m. voorkomen van ziekten.
Of er met Verti-Fan energie is bespaard kon alleen bij Prominent worden nagegaan, hier werd 10%
bespaard.

Luchtvochtigheid
Vaak werd er een hogere luchtvochtigheid waargenomen, soms boven 90%, hiertegen werden bijna
nooit maatregelen genomen omdat er door de verticale luchtbeweging geen nadelige gevolgen
zichtbaar waren.
Natslaan van vruchten kwam een enkele keer in lichte mate voor.

CO2
Het aantal uren doseren per dag is niet veranderd. Over het verbruik zijn geen gegevens bekend.
Mogelijk is in de nazomer het gehalte wat hoger geweest door beperkter ventileren.

Watergift en bemesting
Meestal was de groei van het gewas niet anders als zonder Verti-Fan, zodat ook het water geven en
de bemesting niet aangepast zijn.

Gewasstand, productie en vruchtkwaliteit
Aanvankelijk was het gewas minder gelijk dan vorig jaar. Door de strengere winter waren er meer
koudere hoeken. Later was de gelijkheid goed.
Soms werd het gewas wat groeieriger gevonden. Prominent heeft hierop bijgestuurd waardoor de
productie iets toenam.
Evenals vorig jaar vond een aubergineteler de vruchten wat zwaarder en compacter.
Bij de aardbei nam de hoeveelheid gescheurde vruchten sterk af en de productie toe.

Ziekten, plagen en afwijkingen
Spint, trips en luis kwamen al vroeg iets voor maar waren goed te bestrijden.
Later speelden spint en trips een kleine rol, maar witte vlieg werd regelmatig waargenomen waarbij
soms een verband met Verti-Fan werd gezien.
Botrytis kwam weinig of niet voor en bloemschimmel bij aubergine was erg beperkt.
Bij de bloemen was het optreden van schimmelziekten duidelijk minder.
De toepassing van bestrijdingsmiddelen was gelijk tot iets minder.

Meetgegevens en waarnemingen
De bladtemperatuur lag wat dichter bij de ruimtetemperatuur.
Bij Prominent zijn veel waarnemingen gedaan in vergelijkbare afdelingen met en zonder Verti-Fan
waardoor het inzicht in de effecten is verbeterd.
Als de CO2 uit de verwarmingsketel zou worden gekoeld zal CO2 minder snel opstijgen en het
rendement verbeteren.

Opmerkingen
Een paar telers ging blad zuigen of vegen voor een betere luchtverplaatsing. Een tomatenteler heeft bij de teeltgoot op de grond de eerste vijf weken na het planten schermpjes
geplaatst om plantbeweging te voorkomen. Een aubergineteler gaat voor een nieuwe teelt meer substraat per plant gebruiken vanwege de meer groeikracht. Een teler wil de Verti-Fans gaan sturen op buitentemperatuur.Twee telers vinden dat de slurven snel vervuilen.
Telers die een jaar of meer ervaring hebben met Verti-Fan vinden dat het blijven verzamelen van
ervaringen geen toegevoegde waarde heeft. Dit geldt ook min of meer voor de
gebruikersbijeenkomsten. Door eigen inzicht zullen aanpassingen en verbeteringen op het eigen
bedrijf toegepast kunnen worden.

Conclusie:

 • De uitblaashoogte is standaard 40 cm.
 • Overwegend draaien de ventilatoren op stand 5 en gaan uit bij een bepaalde raamopening.
 • Bij het openen van het energiescherm blijven de ventilatoren steeds meer doordraaien.
 • Met de strenge winter was de horizontale temperatuurverdeling niet optimaal, maar duidelijk
  beter dan zonder verticale ventilatie.
 • Bij Prominent werd aangetoond dat met Verti-Fan energiebesparing mogelijk is door het
  aanhouden van een lagere buistemperatuur.
 • Met Verti-Fan wordt het gewas actiever met meer verdamping en een wat hogere
  luchtvochtigheid, maar dit is niet nadelig.
 • Met de Verti-Fan is het optreden van schimmelziekten, vooral bij de bloementeelt, verminderd.
 • Het natslaan van vruchten komt nauwelijks meer voor.
 • De soms wat betere groei en de lagere ziektedruk kunnen een wat hogere productie geven.
 • Door de vele waarnemingen gedurende de gehele teelt bij Prominent is waardevolle
  informatie verkregen.
 • Bedrijfsrondgangen en gebruikersbijeenkomsten zijn voor telers met een jaar of meer ervaring
  minder nuttig. Zeker voor beginnende telers met Verti-Fan kunnen gewasgerichte
  bijeenkomsten waardevol zijn.

Krijn Buitelaar
Onafhankelijk teeltadviseur

Klik hier om terug te gaan naar de productpagina van de Verti-Fan.

Persoonlijk advies?
Onze specialisten helpen u graag!

Neem contact op