van der Ende Groep

Improving your business
0174 51 50 50

Ontwikkelingen omtrent het coronavirus

Vanwege de huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus heeft Van der Ende Groep het volgende standpunt ingenomen:

“Voor wat betreft de ontwikkelingen rondom het coronavirus, heeft Van der Ende Groep het standpunt dat zij zoveel als mogelijk de adviezen van het RIVM volgt en daarnaar handelt. Daar waar in specifieke gevallen de veiligheid van haar medewerkers toch niet gegarandeerd kan worden, kunnen we bewust afwijken van de richtlijnen van het RIVM. In z’n algemeenheid zullen wij de komende periode de nodige voorzichtigheid betrachten in alle interne en externe contacten. Wij hopen op begrip t.a.v. ons standpunt in deze.”

Directe gevolgen van dit virus zijn reeds zichtbaar in de planning van de beurzen.

• Technishow is geannuleerd en zal in maart 2022 weer plaatsvinden
• Greentech is verplaatst naar 20 t/m 22 oktober 2020
• Aqua Nederland is geannuleerd en zal volgend jaar weer plaatsvinden

Hiernaast berichten diverse toeleveranciers ons in toenemende mate over aangepaste levertijden, reisverboden, bevoorradingsproblemen, etc. Zoals eerder vermeld hebben we zoveel als mogelijk geanticipeerd op deze situatie en zijn onze voorraden vooralsnog toereikend, maar helaas niet onuitputtelijk. Daarom geven wij u nogmaals in overweging om wellicht sneller dan gewend een bestelling te plaatsen. Dit om de continuïteit van uw kritische projecten te waarborgen en potentiële vertragingen voor te zijn.
Mochten er zich de komende periode verdere concrete wijzigingen voor doen, zullen wij u zo spoedig mogelijk berichten met het doel de continuïteit in bedrijvigheid zo min mogelijk te hinderen.

Heeft u toch nog vragen, kunt u ons uiteraard bereiken op de bekende telefoonnummers en/of via onze e-mail adressen.

Persoonlijk advies?
Onze specialisten helpen u graag!

Neem contact op