van der Ende Groep

Improving your business
0174 51 50 50

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ook Van der Ende Groep neemt haar verantwoordelijkheid voor de effecten die de bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Mens
Van der Ende Groep heeft veel aandacht voor het welzijn van de medewerkers van het bedrijf (o.a. het aanbieden van sportprogramma’s, het aanbieden van stageplaatsen en begeleiding voor leerlingen), maar ook voor de maatschappij als geheel (o.a. bouwen Van der Ende Tennishal en hoofdsponsoring van het WK KassieBouwen, waarbij de opbrengst bestemd is voor ontwikkelingsprojecten Stichting De Zaaier in Congo).

Milieu
Er wordt bij Van der Ende Groep bijvoorbeeld op het energieverbruik gelet (groene stroom), het afval wordt gescheiden ingezameld, productieprocessen zijn zo zuinig mogelijk en er zijn elektrische auto’s aangeschaft.

Bedrijfsvoering
Van der Ende Groep is sinds januari 2015 MVO Partner van MVO Westland, wat wil zeggen dat het bedrijf haar steentje bijdraagt aan een betere samenleving door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven binnen het bedrijf.

Persoonlijk advies?
Onze specialisten helpen u graag!

Neem contact op