van der Ende Groep

Improving your business
0174 51 50 50

Kwaliteits- en VGM-beleid

Om de kwaliteit binnen het bedrijf te waarborgen worden vooral de medewerkers ingezet, die zijn immers elk uur van de dag bezig om kwaliteit te leveren. Door naar de medewerkers te communiceren dat niet de kosten of de tijd dat ze ergens mee bezig zijn, maar de eindkwaliteit het belangrijkst is, wordt een mentaliteit gecreëerd waarmee iedereen zijn werk goed wil doen. Om deze kwaliteit te controleren, wordt het proces doorlopend gecontroleerd door managers op de werkvloer en verkoopmedewerkers die naar de klanten gaan om de tevredenheid te peilen.

Het VGM-beleid is belangrijk voor de onderneming, omdat Van der Ende Groep een sociale en laagdrempelige onderneming is en wil blijven. Er is een laag ziekteverzuim en weinig verloop en door goed voor de medewerkers te zorgen en persoonlijk letsel te voorkomen, kan dit behouden blijven.

Van der Ende Groep streeft ernaar de medewerkers een veilige werkplek te bieden, zij moeten de beschikking hebben over geschikte PBM (persoonlijke bescherming middelen) en ook de gelegenheid krijgen deze te gebruiken en veilig te werken. Werk hoeft niet koste wat kost zo snel mogelijk uitgevoerd te worden, zolang het maar veilig gebeurd en daarnaast ook nog op de kwaliteit wordt gelet, dit is namelijk voor de klant minstens zo belangrijk! Operationele medewerkers krijgen een VCA-opleiding aangeboden en bij indiensttreding krijgt eenieder een handboek met daarin regels en voorschriften met betrekking tot veiligheid. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten wordt bovendien gewerkt volgens de machine-, laagspanning-, EMC- en PED-richtlijnen om ook de veiligheid van klanten en onderhoudspersoneel te waarborgen.

Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers (vast en tijdelijk) en derden van Van der Ende Groep. Om dit beleid te laten slagen moet het van twee kanten komen; van (tijdelijke) medewerkers wordt dan ook verwacht dat zij veilig en volgens de voorschriften trachten te werken. Ook het melden van (bijna) ongevallen en het elkaar aanspreken op het gebruik van PBM en veilig werken hoort daar bij.

Door verantwoord om te gaan met grondstoffen en afval wordt het milieu gespaard, dat voorkomt niet alleen hoge boetes, maar is ook een noodzaak om de onderneming te kunnen laten voorbestaan. Zo wordt afval gescheiden en veilig afgevoerd, wordt er gestreefd naar energiebesparing en wordt bij inkopen zoveel mogelijk naar milieukeurmerken gekeken.

De directie van Van der Ende Groep dirigeert de medewerkers in hun werk en streeft daarbij naar de volgende zaken:

  • groei van de professionaliteit van de medewerkers
  • veiligheid en welzijn voor de medewerkers en het milieu constant verbeteren
  • voorkomen van (bijna) ongevallen, milieu- en materiële schade
  • het (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving
  • het blijven leveren van kwaliteit
  • het blijven voldoen aan de verwachtingen van de klanten

Persoonlijk advies?
Onze specialisten helpen u graag!

Neem contact op